שאלות ותשובות על התאבדויות

מהו היקף התופעה של התאבדויות? שיעורי התאבדויות שונים מאד בין מדינות שונות בין קבוצות שונות באותה מדינה (למשל, בין גב רים לנשים, בין קבוצות גיל), ולכן לא ניתן לתת שיעורים אוניברסאליים של התאבדויות. שיעור ההתאבדויות נמדד על ידי מספר המתאבדים לשנה, יחסית ל100,000 תושבים. מדיווחים סט טיסטיים רשמיים אנחנו לומדים, ששיעורי ההתאבדויות נעים על פני… Continue reading שאלות ותשובות על התאבדויות